Looking for identity
tags: 2011/ art/ conceptual/ drawing/ film/ installation/ photography
(NL) Looking for identity

Een zoektocht naar een eigen identiteit. Wie ben je en wie wil je zijn. Kunnen we nog wel terug naar onze eigen identiteit of zijn ze zo gevormd door de media dat we niet meer onszelf mogen of kunnen zijn. Door middel van het weghalen van een identiteit (uiterlijk) probeer ik mijn
identiteit te vinden. Ik sloot mezelf op in een caravan en ging opzoek naar mijn uitersten om vervolgens te ontdekken zie ik werkelijk ben. Door middel van pin-hole fotografie, film, installatie en tekeningen probeer ik mijn zoektocht en bevindingen uit te beelden.

2011


(EN)
A search for identity. Who are you and who wants you to be. Can we still go back to our own identity or are they shaped by the media that we ourselves may or may not be. I try to find my identity through remove my identity (appearance). I locked myself in a caravan and went looking for my extremes only to find how I really am. I put my search and findings into images by using pinhole photography, film, installation and drawings. 2011